CD - Foto Csala s.r.o.

Vznikli sme v roku 2007, aby sme v Brezne ponúkli službu spracovania fotografií na digitálnom minilabe. Spracovaniu fotografií a prevádzkovaniu fotoslužby sme sa venovali do roku 2019.
V roku 2011 sme svoju činnosť rozšírili o spracovanie účtovnej agendy a tejto činnosti sa venujeme aj naďalej.

Ponúkame

Individuálny prístup

Pri spracovávaní účtovnej agendy zaručujeme našim klientom individuálny a zároveň profesionálny prístup. Našou snahou je poskytnúť čo najkomplexnejšie služby, a tým dosiahnuť Vašu spokojnosť. Naše služby poskytujeme externe.

Účtovníctvo

Spracovanie jednoduchého aj podvojného účtovníctva, daňovej evidencie, vystavovanie faktúr, ...
v súlade s platnou legislatívou.

Mzdová agenda

Spracovanie mzdovej a personálnej agendy - pracovné zmluvy, príkazy na úhradu, výkazy do poisťovní aj daňové prehľady a hlásenia.

Daňové priznania

Platcom DPH spracujeme priznania k DPH. Tiež spracujeme aj Daňové priznania k dani z motorových vozidiel, dane z príjmu fyzických aj právnických osôb.

CD - Foto Csala, s.r.o.


Adresa:

Dr. Clementisa 26
977 01 Brezno

Telefón:

+421 910 270 213

Email:

uctovnictvo.br@gmail.com